JinNianHui.com

关于召开JinNianHui.com班主任工作学期总结会议的通知
发布时间: 2021-12-31 浏览次数: 370

各班主任:

经研究,决定召开JinNianHui.com班主任工作学期总结会议,现将有关事项通知如下:

    时间:2022年1月2日16:00

    地点:文峰院会议室

参加人员:焦铮,何川,董宝兰,李建森,马堃,何宁业,申福伟,张坤,程瑶,刘旭安,胡学鹿,刘琦,白金轩

会议内容:

1、各位班主任汇报本学期工作;

2、各位班主任从学生学习、学风班风、专业情况等方面做汇报;

3、焦铮总结,并对下学期工作做布置。

 

特此通知

 

                                          JinNianHui.com

                                            2021.12.31

 

 


XML 地图