JinNianHui.com

关于召开JinNianHui.com培养方案制订工作领导组会议的通知
发布时间: 2021-12-31 浏览次数: 187

经研究决定召开JinNianHui.com培养方案工作领导小组会议,现将有关事项通知如下:

    时间:2022年1月2日14:50

    地点:文峰院会议室

参加人员:刘承红,官骏鸣,焦铮,方徽星,李成,孙剑,胡新广,陈珍海,蒋峰建,白金轩

会议内容:

1、刘承红书记做动员讲话;

2、焦铮解释《指导意见》,并公布学院人才培养方案工作方案。

 

特此通知

 

                                          JinNianHui.com

                                            2021.12.31

 


XML 地图